تجهیزات نفت و گاز

• ساخت تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز
• ساخت کارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب
• ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی
• ساخت مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز

About Images