دیوار پیش ساخته محوطه

قطعات بتنی پیش ساخته بیش از صد سال است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله این قطعات دیوارهای محوطه هستند
امروزه به علت زمان ساخت دیوارهای درجا ، کیفیت ، زیبایی ، پرت مصالح و هزینه، استفاده از دیوارهای محوطه پیش ساخته و دیوار آماده بتنی افزایش یافته است.
در ضمن به مزایای دیگر دیوار بتنی پیش ساخته مثل پایداری،کیفیت ساخت و صرفه جویی در زمان اجرا هم باید توجه ویژه ای نمود.
دیوارهای محوطه بتنی پیش ساخته بسته به نوع کاربری ای که دارند با ارتفاع ۱ تا ۵ متر و عرض ۱.۵ تا ۳ متر،خواه بصورت دیوار پانلی برای دیوار سازمانها و دیوار ویلا و دیوار باغ قابل تولید میباشند.
ديوارهاي پيش‌ساخته محوطه شامل قطعات ‌فونداسيون، ستون و پانل ديوار مي‌باشد كه با توجه به سرعت اجرا، زيبايي، كيفيت و دوام محصول و قابليت جابجايي قطعات و صرفه اقتصادي به دليل نوسانات غيرمتعارف نرخ مصالح كاربرد فراواني دارند. اين قطعات قابل نصب بر روي ستون‌هاي H شكل پيش‌ساخته بتوني مي‌باشند و طراحي و محاسبه ديوارها، ستون‌ها و فونداسيون‌ها بر اساس بار غالب كه بار باد منطقه نصب قطعات مي‌باشد صورت مي‌پذيرد.

آیین نامه مورد استفاده در ساخت دیوار پیش ساخته

آیین نامه های مورد استفاده در ساخت و طراحی دیوار پیش ساخته بتنی بر اساس یکپارچگی دیوار، مقاومت در برابر آتش سوزی، مقاومت در برابر باد، زیبایی و اندازه دیوار ها تعیین می‌شود. آیین نامه های مربوط به دیوار پیش ساخته بخشی از آیین نامه های ملی ساختمان ها می‌باشند. آیین نامه ها به منظور محافظت از رفاه عمومی قوانینی را درج می‌کنند تا از ایمنی را به همراه آورند. امروزه آیین نامه های مقرر شده در مناطق مختلف متفاوت است.
از آنجا که در مورد اجرای چنین آیین نامه های ایمنی بین کشورها اختلاف زیادی وجود دارد، سازمانهای استاندارد برای اخذ قوانین مرتبط ایجاد شده اند. در مناطقی نیاز به اخذ قوانینی مرتبط با آن منطقه باشد، متخصصان بایستی الزامات بیشتری را با توجه به نوع منطقه به آیین نامه ها اضافه کنند. به عنوان مثال، مناطقی که احتمال آتش سوزی طبیعی بالا باشد، قوانین جلوگیری از آتش سوزی را اضافه می‌کنند. در مناطقی که نزدیک گسل های زمین واقع شده باش، قوانین بر لزوم ایجاد پایه های قوی تر با استحکام بالاتر تأکید می‌شود.

About Images